محمود احمدینژاد بعد از آرایش

makeupAN

Advertisements

Tags: ,

One Response to “محمود احمدینژاد بعد از آرایش”

  1. shahram Says:

    بسیاربرازنده رییس مملکت است. باید توسط شکنجه کنندگان کهریزک از ایشان خواستگاری شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: